MEVROUW NARGES & ELVIRA

De mamagroep

Voor de mama’s van onze nieuwkomers op school is het niet altijd gemakkelijk om sociale contacten te leggen onderling of buiten de schoolmuren om. Via de leerlingen werden de mama’s een eerste keer geheel vrijblijvend uitgenodigd op school om kennis te maken met elkaar. En met succes!

Screen Shot 2019-01-18 at 12.58.58.png

Gezien het profiel van leerlingen in onze school, merken we op dat het zowel voor nieuwkomers als voor hun mama’s — net in België toegekomen — niet gemakkelijk is om nieuwe sociale contacten te leggen. Er zijn teveel drempels als de taalbarrière, de cultuurshock, soms ook financiële redenen, enzomeer. Er is nood aan een regelmatig samenkomen en het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor alle mama’s.

Na een eerste oproep via onze leerlingen kunnen we op veel bijval rekenen van het team, leerlingen en mama’s. De mamagroep organiseert naschoolse ontspanningsactiviteiten met een focus op onderlinge sociale interactie. Om de zes weken verzamelen de mama’s zich voor een leuk avondje uit.
Op de voorlopige planning staan cupcakes maken, breien, een bezoekje aan het badenhuis en wellness.
Ook informatieve sessies rond vrijetijdsbesteding, huiswerkbegeleiding, trajectbegeleiding komen aan bod.

Voor dit project krijgen we ondersteuning van de organisaties Actief Burgerschap en De Schoolbrug, die ons zowel begeieiding als materiaal gratis aanbieden voor dit nieuw en mooi initiatief!

We houden jullie op verder op de hoogte !

Groetjes,

Elvira & Narges